Starta företag med andra

starta företag bolagVill man starta företag med andra, finns det en hel del olika företagsformer att välja på. Dessa har olika fördelar, beroende på vad man har för förutsättningar när man ska starta företag.

Ett aktiebolag, till exempel, innebär att man måste sätta in en kapitalinsats på minst 50000. Denna form är säkrast ekonomiskt, eftersom ägarna inte kommer ha något större personligt ansvar för företagsskulderna. Kan man alltså sätta in ett större kapital är den här formen smartast.

http://starta-företag-bolag.se/

Har man däremot inte ett kapital när man ska starta företag, finns det former som till exempel handelsbolag där minst två ägare driver företaget tillsammans, och kommer vara personligt ansvariga för företagets ekonomi. Det är alltså ungefär som en sammansvetsning av två eller flera enskilda företag. Det finns risker med att starta företag i den här formen. Det krävs varken kapital eller revisor, men måste registreras, men kan ändå skapa osämja om alla inte kommer överrens eller om en part inte sköter vad den ska.

Vill man starta företag och är fler än tre finns en ekonomisk förening. Här har man en röst var, har inte personligt ansvar för skulder och behöver inget kapital om man inte vill.

Det finns många andra former, och man kan hitta något som passar just sin grupp av blivande ägare, när man ska starta företag.